KURSINFORMATION

Vårens kurs är inställd på grund av COVID-19!

Kurserna hålls på Folkets Hus, Södra Lundavägen 20 i Staffanstorp. (ingång från Valhallavägen)
Begränsat antal deltagare i varje kurs.

Kursträffarna är på onsdagar

Nybörjare: kl 18:00-19:20
• Fortsättning 1 och 2: För er som gått minst 3 terminer tidigare, kl 19:30-20:50

Kom gärna på en ”prova på” timme – det bjuder vi på!

Anmälan

Anmälan och frågor görs via mail: crazy-legs@bredband.net eller ring
Kerstin Nordfors Johansson 0704-18 49 89.

Ange namn, adress, telefonnr, mailadress och vilken/vilka kurser du vill delta i.

Kursavgift

Vi hanterar ej kontanter i samband med inbetalning av medlemsavgift.
Detta p.g.a. ökade kostnader vid bankhantering samt rånrisk.

Obs! Kursavgiften ska vara betald senast 15/1 -20

Kursavgiften betalas in på bankgiro 5138-8346 senast den 15/1.

På inbetalningen skriver du namn, telefonnummer och vilken/vilka kurser du ska delta i.

1 kurs: 600:-/termin inklusive medlemsavgift.

Ungdomar t.o.m 17 år: 350:-/termin inklusive medlemsavgift.

2 kurser:  600:- + 250:-= 850:-/termin inklusive medlemsavgift.

I avgiften ingår försäkrings-, Stim- och Sami-avgift.

Betalning efter 15/1 -20

1 kurs: 650:-/termin inklusive medlemsavgift.

2 kurser:  900:-/termin inklusive medlemsavgift.

Enstaka kurstillfälle

30:- för dig som har betalt kursavgift

55:- för dig som har betalt medlemsavgift

75:- för dig som ej är medlem

Medlemsavgift

100:-/termin (gäller er som inte har anmält er till kurs).

Betala in på bankgironummer 5138-8346, mottagare: Crazy Legs